Účtovníctvo

Absolvujte akreditovaný modulový kurz Účtovník a získajte znalosti na vedenie účtovných záznamov. Kurz otvárame vždy k 1. a 15. dňu v danom mesiaci. 

Kurz účtovník - 280 hodín

Komplexný balík: jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo, automatizované spracovanie účtovných záznamov. 

Jednoduché účtovníctvo - 55 hodín

 • právna úprava jednoduchého účtovníctva v SR,
 • účtovné knihy a účtovné zápisy,
 • komplexný príklad vedenia účtovníctva,
 • vybrané špecifické prípady,
 • praktický komplexný príklad vedenia, jednoduchého účtovníctva s dokumentáciou,
 • účtovná uzávierka a závierka.

150 €

Podvojné účtovníctvo - 130 hodín

 • vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva,
 • viesť účtovnú a štatistickú agendu,
 • účtovať bežné účtovné prípady,
 • ovládať techniku účtovnej závierky a úzávierky.

300 €

Mzdové účtovníctvo - 55 hodín

 • vedenie mzdového účtovníctva vo všetkých typoch podnikov, 
 • problémy v rámci mzdového a personálneho odboru, 
 • vedenie personálnych zložiek zamestnancov. 

150 €

Automatizované spracovanie účtovných záznamov - 40 hodín

 • vedenie účtovnej agendy v MS Excel
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v účtovných softvéroch

80 €

V prípade záujmu nás kontaktujte: