Počítačové kurzy

Počítačové kurzy sú realizované v PC učebni s notebookmi. Počítačový kurz otvárame vždy k 1. a 15. dňu v danom mesiaci. 

Práca s počítačom - začiatočník - 60 hodín

Naučte sa základy práce s počítačom s programami:

Windows, MS Word, MS Excel, Internet a e-mail.

150 €

Práca s počítačom - mierne pokročilí - 60 hodín

Rozšírte svoje základné vedomosti o:

Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook.

150 €

Práca s aplikačným programom MS EXCEL - 40 hodín

Získajte zručnosť v práci zamestnávateľmi najžiadanejším aplikačným programom MS Excel. Naučíme vás efektívnej práci s tabuľkami, vzorcami, rôznymi funkciami a kontingenčnými tabuľkami.

100 €

Automatizované spracovanie účtovných záznamov - 40 hodín

Naučíme vás spracovávať účtovníctvo v systémoch jednoduchého, podvojného účtovníctva.

80 €

Komplexný balík MS Office - 160 hodín

Úroveň začiatočník a mierne pokročilí: Windows, MS Word, administratíva a korešpondencia, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, Internet a e-mailová komunikácia.

Individálna, firemná výučba

Podľa požiadaviek klienta.

V prípade záujmu nás kontaktujte: