Poznajte náš tím

Váš úspech je pre nás motiváciou

Blišie informácie:

Mgr. Mária Jurčová
manažérka vzdelávania

+421 911 771 178 

avtopolcany@gmail.com

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania Topoľčany, s. r. o. je zameraná predovšetkým na jazykové vzdelávanie, rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. 

Akadémia vzdelávania Topoľčany, s. r. o. realizuje systematické jazykové vzdelávanie a vzdelávanie v oblasti rekvalifikačných kurzov pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Ponúkame viacero vzdelávacích kurzov: jazykové kurzy - anglický jazyk, nemecký jazyk a iné, počítačový kurz, kurz opatrovania - opatrovateľstvo, kurz účtovník - účtovníctvo (jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo, automatizované spracovanie), hygienické minimum a mnoho iných. 

Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. 

Máme bohaté skúsenosti s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Akadémia vzdelávania Topoľčany má dlhoročné skúsenosti so vzdelávaní. Od roku 1992 bola súčasťou siete Akadémia vzdelávania, od roku 2013 pobočky pôsobia ako samostatný právny subjekt. 

Vzdelávanie v kurzoch je realizované poprednými vysokokvalifikovanými odborníkmi z praxe a špičkovými pedagógmi s dlhoročnou praxou a pedagógmi z univerzít.

Aj toto sú dôvody, prečo si Akadémiu vzdelávania v Topoľčanoch vyberie viac ako tisíc poslucháčov ročne.


Kontaktujte nás: