Kurzy pre nezamestnaných

Využite možnosť preplatenia kurzu prostredníctvom projektov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny - REPAS. Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o úspešnom ukončení kurzu a zároveň možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce doma i v zahraničí.

Kurz IKT - kacelársky balík MS Office

Využite komplexný balík. Naučíme vás pracovať s operačným systémom Windows, aplikačnými programami MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Internet a e-mailovej komunikácii. Prípravíme vás podľa požiadaviek zamestnávateľov. 

160 hodín

Ekonomické aplikácie v MS Excel

Získajte zručnosť v práci zamestnávateľmi najžiadanejším aplikačným programom MS Excel. Naučíme vás efektívnej práci s tabuľkami, vzorcami, rôznymi funkciami a kontingenčnými tabuľkami.

60 hodín

Kurz Opatrovania

Rekvalifikujte sa prostredníctvom akreditovaného kurzu v odbore Opatrovateľstva a získajte možnosť lepšie uplatnenia na trhu práce doma i v zahraničí. 

220 hodín

Kurz Účtovník

Využitie možnosť absolovať komplexné akreditované vzdelanie v oblasti účtovníctva a vedenia účtovnej evidenie - jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo + automatizované spracovanie účtovných záznamov v 2 programoch na počítači. 

280 hodín

V prípade záujmu nás kontaktujte: