Kurz opatrovania

Kurz opatrovania - 220 h

(teoretická časť - 80 h., praktická časť - 50 h., odborná prax - 90 h.) 

Kurz otvárame vždy k 1. a 15 dňu v danom mesiaci. Akreditovaný kurz Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.


Absolvent bude pripravený na osobnú prácu s klientom, t. j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.


Podmienkou pre ukončenie kurzu je úspešné absolvovanie písomnej a praktickej skúšky.

220 €

V prípade záujmu nás kontaktujte: