Kurz lektor

Kurz potrebuje každý, kto sa chce uplatniť v oblasti vzdelávania dospelých (lektori v autoškole, lektori prvej pomoci, technici BOZP...). Počas nášho kurzu získate poznatky z teórie týkajúce sa legislatívy a teórie, ako aj praktické zručnosti vo vzdelávaní dospelých. Po absolvovaní kurzu dokážete profesionálne viesť lektorské vystúpenie. Osvedčením, ktoré získate, si zároveň utvrdíte vašu lektorskú pozíciu v oblasti vzdelávania dospelých.

Kurz lektor - 100 h                                               220 €

(48 h. prezenčnou formou, 52 h. externou formou) 

V prípade záujmu nás kontaktujte: