Jazykové kurzy

Kurzy sú zamerané na rozvoj komunikativných schopnosti, každodenných praktických jazykových zručností.  Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre podľa úrovne, ktoré sa otvárajú štvrťročne. 

Skúška na certifikát Akadémie vzdelávania Topoľčany na príslušnom stupni Spoločného Európskeho referenčného rámca - A1, A2, B1, B2.

Anglický jazyk

1 trimester            50 hodín

130 €

Nemecký jazyk

1 trimester            50 hodín

130 €

Individuálna výučba, firemná výučba

Anglický, nemecký jazyk na základe dohody. 

V prípade záujmu nás kontaktujte: