Hygienické minimum

Hygienické minimum - 8 hodín

Školenie a skúška na výkon odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve.

Zamestnanci, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností - pracujú pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Pre zamestnancov, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy č. 6 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z.

30 €

V prípade záujmu nás kontaktujte: